We're all in this together | Stay strong | Staan saam | SA COVID-19 Info

BOOK A PACKAGE

BESPREEK 'N PAKKET

Please select your particulars to see the available package booking options.
Kies jou besonderhede om die beskikbare pakket opsies te sien.Information brochure

Click this link to download the information brochure for the 2022 package bookings, course timetables and fees, in English:
Grade 8-12 Maths and Science Courses (PDF download)

Inligtingsbrosjure

Kliek hierdie skakel om die inligtingsbrosjure vir die 2022 pakketbesprekings, kursusroosters en fooie in Afrikaans af te laai:
Graad 8-12 Wiskunde en Wetenskap Kursusse (aflaaibare PDF)


Package booking terms and conditions

 • 1. Science Clinic's 2022 courses will be presented on Zoom. All courses are recorded.

 • 2. In-centre exam revision courses:
  • 2.1 Full-day in-centre exam revision courses are subject to demand and to 2022 lockdown regulations.
  • 2.2 In-centre exam revision courses for Grade 10-12 English-speaking students will be optional in Johannesburg, Pretoria and Cape Town. Exam revision courses are hosted before the midyear, prelim and final exams.
  • 2.3 In order for Science Clinic to host an in-centre course, the lockdown regulations must allow in-centre activities during the designated period, and 10 or more students must request a specific course in a specific city.
 • 3. For package bookings which include in-depth classes:
  • 3.1 Access to the theory notes, question/memo sets and recordings is provided upfront, exclusively for in-depth classes.
  • 3.2 Science Clinic’s in-depth class schedule aligns with the annual teaching plan for most schools. In the event that a learner covers a topic at school, before Science Clinic has hosted the topic’s in-depth class, the learner will be able to access the specific topic’s class recordings via their account.
 • 4. Science Clinic’s exam revision courses are dependent on the official exam timetables that are released by the IEB and Department of Education, respectively. If Science Clinic changes any exam revision course dates to better accommodate exam timetables, all involved students will be notified at least two weeks prior to the event.

 • 5. Cancellations:
  • 5.1 The package booking can be cancelled at any time. Science Clinic will refund the remaining (future) courses which are booked in a student’s account.
  • 5.2 Complimentary events, which are included with certain package bookings, are not eligible for refunds.
 • 6. All Science Clinic’s attendance terms and conditions apply. The attendance terms and conditions can be found by clicking the link below:

Pakket bespreking terme

 • 1. Science Clinic se 2022 kursusse gaan op Zoom aangebied word. Alle kursusse word opgeneem.

 • 2. Reëlings vir tentatiewe in-sentrum klinieke:
  • 2.1 Die beskikbaarheid van vol-dag in-sentrum klinieke is onderhewig aan voldoende aanvraag en 2022 inperkingsmaatreëls.
  • 2.2 In-sentrum hersieningsklinieke vir Afrikaanssprekende Graad 10-12 leerders sal opsioneel wees in Pretoria en Kaapstad. Die hersieningsklinieke word voor die midjaar-, rekord- en eindeksamens aangebied.
  • 2.3 Om in-sentrum hersieningsklinieke aan te bied, moet die inperkingsmaatreëls gedurende die gegewe tydperk die bywoning van in-sentrum kursusse toelaat, en ten minste 10 leerders moet hulle voorkeur vir 'n spesifieke kursus aandui.
 • 3. Vir pakket besprekings wat in-diepte klasse insluit:
  • 3.1 Toegang tot teorie notas, vrae/memorandum stelle en kursus opnames word vooraf op 'n leerder se rekening gelaai, eksklusief vir in-diepte klasse.
  • 3.2 Science Clinic se in-diepte klas skedule belyn met meeste skole se leerplanne. Indien 'n leerder se skool vroeër deur 'n spesifieke afdeling werk voor Science Clinic die in-diepte klas aangebied het, sal 'n leerder die afdeling se opname deur hulle lidmaatskap rekening kan kyk.
 • 4. Die skedule vir Science Clinic se hersieningsklinieke is afhanklik van die amptelike eksamenroosters wat deur die IEB en/of Department van Onderwys vrygestel word. Indien Science Clinic die datums van hersieningsklinieke moet aanpas om beter met 'n gegewe sillabus se eksamenroosters te belyn, sal betrokke leerders ten minste twee weke voor die tyd in kennis gestel word.

 • 5. Kansellasies:
  • 5.1 Die pakket bespreking kan op enige tyd gekanselleer word. Die kursusfooie vir enige oorblywende kursusse sal aan u terugbetaal word.
  • 5.2 Komplimentêre kursusse, wat met sommige pakkette ingesluit word, kom nie in aanmerking vir kansellasies en terugbetalings nie.
 • 6. Alle verdere terme en voorwaardes vir kursus bywonings is geldig vir 'n pakket bespreking. Die terme en voorwaardes vir bywoning van Science Clinic se kursusse is op die volgende skakel beskikbaar: